Video
Nông thôn mới Hải Phòng: Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Bình luận