Video
Giới thiệu Sân khấu truyền hình Hải Phòng (Số 11) - Vở chèo “Hoàng đế Tiền Lê”
Bình luận